EXPLOATAȚII AGRICOLE

Ţinând cont de direcţia agriculturii în ultimii ani şi standardele tot mai ridicate cerute de comunitatea europeană, GB Company cu predispoziţie spre inovaţie, a implementat cu succes aceste bune practici în exploataţiile agricole proprii şi a dezvoltat ca obiectiv principal parteneriatele în segmentul agricol.

GB Company respectă cu stricteţe  condiţiile impuse de “Codul bunelor practici agricole” stabilit de comunitatea europeană pentru a asigura  un nivel înalt de protecţie a sănătăţii consumatorului dar şi a mediului. Transparenţa şi corectitudinea etapelor de producţie ne recomandă pentru a garanta trasabilitatea produselor.

Pentru a întelege mecanismul de funcţionare a exploataţiilor noastre vă oferim un set de informaţii legate de locaţii, suprafaţa, reţeaua drumurilor de acces,calitatea solului şi  infrastructura de irigaţii. Toate aceste informaţii le regăsiţi în ataşamentele alăturate.